Managementul riscului

În calitate de angajator, conform art. 12 din Legea 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, trebuie să „te afli în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă”, atât pentru angajați cât și pentru alți participanți la procesul de muncă. Această lege nu se aplică freelancerilor sau start-up-urilor, în care nu există…