Actul Aditional la Contractul Individual de Munca

Autorizarea oricarei modificari aparute in contractul de munca, daca are atat semnatura salariatului, cat si a angajatorului, reprezinta Actul Aditional la Contractul de Individual Munca. Dupa semnare si inregistrare Actul Aditional  devine parte integranta din contractul de munca. El  se va anexa si documentelor contabile din firma. Trebuie sa se faca o distinctie clara intre Actul…