Evaluare riscuri SSM

Punctul de plecare in optimizarea activitatii de prevenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale il constituie evaluarea riscurilor. Indiferent de marimea societatii, o asemenea analiza permite ierarhizarea riscurilor in functie de dimensiunea lor si alocarea eficienta a resurselor pentru a duce la indeplinire a masurilor propuse.